سید امیر هوشنگ شریف زاده

گرافیست،و مدرس نرم افزار های گرافیکی، علاقه مند به پیشرفت و افزایش توانمندی دارای مهارت های پیشرفته در طراحی گرافیک و عکاسی،آشنایی تجربی و آکادمیک بااصول مدیریتی درتبلیغات و برند، رفتار مصرف کننده و بازاریابی...

سوابق تحصیلی

کارشناسی گرافیک و کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

گرایش کارآفرینی

موسسه/دانشگاه: علوم تحقیقات

مهارت‌ها

تبلیغات و بازار یابی وبرندسازی

60%

طراحی پوستر و کاتالوگ و بروشور شرکتی

60%

نرم افزار های گرافیکی

60%

عکاسی

60%

زبان

انگلیسی

مهارت خواندن

20%

مهارت نوشتن

20%

مهارت گفتاری

20%

مهارت شنیداری

20%

تماس با من